Reference

AGJ A/S

Team AGJ A/S har gennem en lang årrække benyttet Bill og hans team i ActiefTeknik Bureauet, ved rekruttering af personale til kritiske nøglestillinger på projektlederniveau. Fundamentet for succes i rekrutteringsprocessen, bygger således på et mangeårigt samarbejde, med opnået gensidig tillid og relationer, med indsigt i hinandens virksomheder. Herunder en forståelse for vore kunders krav, til de medarbejdere vi beskæftiger som projektledere.

Actief Teknik Bureauet har senest løst to rekrutteringsopgaver for os, hvor vi rekrutterede to nye tunge medarbejdere til projektledelse i AGJ Engineering. Opgaven er løst med succes, efter et relativt langt og fokuseret forløb.

Bill og Actief Teknik Bureauet har qua vores mangeårige samarbejde, opnået forståelse for hvilke profiler og medarbejdere vore kunders produkter kræver, på en sådan måde at den enkelte projektleder omgående opnå succes i AGJ A/S.

Jeg kan anbefale Actief Teknik Bureauet og Bill, der i dag fremstår som vores foretrukne samarbejdspartner, indenfor rekrutteringsydelser af teknikere og ingeniører.

Administrerende direktør og ejerleder

Tim Christoffersen, AGJ A/S.

www.agj-smed.dk

 

GEA Process Engineering A/S

Bill René Hansen fra  ActiefTeknik Bureauet, har langvarige relationer som leverandør af projektledere, ingeniører, teknikere og indkøbere til GEA Process Engineering A/S.

Relationerne med Bill René går helt tilbage til slutningen af 80´erne, hvor han var teknisk vikar i 4 år hos det daværende GEA Niro. Fra 1993 har Bill René været leverandør til GEA Process Engineering A/S.

Actief Teknik Bureauet og GEA Process Engineering A/S, har opbygget et tæt samarbejde igennem alle disse år, og deres indsigt i vores forretning, har sikret at vi hurtigt får ansat de rette medarbejdere.

Jeg kan varmt anbefale Actief Teknik Bureauet som din foretrukne samarbejdspartner indenfor tekniske vikar- og rekrutteringsydelser.

Med venlig hilsen

Finn Lyngsie
Head of Special Execution Group – Dairy Powder Plants

AquaGreen ApS

AquaGreen har siden 2015 udviklet en ny banebrydende teknologi til at tørre- og pyrolysere biomasser. Biomasserne up-cycles til et gødnings- og jordforbedringsprodukt kaldet biochar, eller aktivt kul, der bruges som et filtermateriale, hvorved værdien af produktet øges væsentligt. Tørrings- og pyrolyseprocessen drives af den energi der er i biomassen – der tilføres altså ikke energi. Omkring 95% af energien der er i biomassen, genvindes som fjernvarme, de skadelige miljøfremmede stoffer destrueres og tungmetaller fjernes. What’s not to like?


Portræt af ejerne Claus Thulstrup, ceo og opfinder (DTUeren) og
Henning Schmidt-Petersen coo (CBSeren).
Foto: Steven Achiam

AquaGreen har i sommeren 2020 solgt de første store anlæg til danske spildevandskunder og i den forbindelse er behovet for nyansættelser øget. De ingeniørmæssige discipliner hos AquaGreen er mangeartede, og AquaGreen har derfor valgt at benytte Bill René og hans team i Actief Teknik Bureauet, ved rekruttering af medarbejdere til nøglestillinger. De ingeniørmæssige discipliner spænder fra Kemi-, Maskin- og Procesingeniører til Maskinmestre og maskinteknikere med en håndværksmæssig baggrund. Fundamentet for succes i rekrutteringsprocessen bygger Teknik Bureauets mangeårige kendskab til markedet og deres evne til hurtigt at sætte sig ind i de krav og forventninger som AquaGreen har.

Actief Teknik Bureauet har de seneste fire måneder løst tre rekrutteringsopgaver for os, hvor vi rekrutterede to erfarne Maskiningeniører, med meget specifikke kompetencer inden for deres fagområder, samt en Maskintekniker, men håndværksmæssig baggrund. Opgaverne er løst med succes, efter et kort og fokuseret forløb.

Bill René og Actief Teknik Bureauet har på meget kort tid opnået forståelse for hvilke profiler og medarbejdere AquaGreen og vores kunder har behov for og der er vores forventning at vi også fremadrettet vil benytte Actief Teknik Bureauet til rekruttering af nøglemedarbejdere.

Venlig hilsen

Henning Schmidt-Petersen
Owner & COO

JUPITER BACH A/S

Jeg kom i kontakt med Actief Teknik Bureauet, gennem min langvarige relation til Bill René Hansen, fra mine tidligere ansættelser.

Actief Teknik Bureauet har løbende leveret teknisk personale til os, på såvel deres vikar- , Try&Hire-  og rekrutteringsløsninger.

I forbindelse med vores beslutning om at flytte JUPITER BACH fra Bogø til Køge, var Bill René Hansen en god sparringspartner, omkring fordele og ulemper ved rekruttering af kompetent personale.

Samtidig indgik JUPITER BACH og Teknik Bureauet en samarbejdsaftale, og efterfølgende løste Teknik Bureauet 3 rekrutteringsopgaver for os. Der var tale om 3 tunge ingeniørstillinger, bl.a. indenfor FEM området, som alle blev løst med stor succes.

Actief Teknik Bureauet forstår vores produkter, og hvilke profiler som passer ind i vores virksomhed.

Jeg kan varmt anbefale Actief Teknik Bureauet som din foretrukne samarbejdspartner indenfor tekniske vikarer- og rekrutteringsydelser.

Med venlig hilsen

Jens Kristensen

CEO & CCO hos JUPITER BACH A/S